đầu tư thời đại số

Bạn không bước tới thì người khác sẽ đến đích trước bạn!

"Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi"

Cố vấn đầu tư

Nguyên tắc hàng đầu của đầu tư là nhà đầu tư tự quản lý tài khoản, chúng tôi chỉ giữ vai trò cố vấn giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận và chia sẻ lợi nhuận

Play Video

X1000 là gì?

X1000 là một thương hiệu khác biệt trong lĩnh vực đầu tư.
Chúng tôi đang tạo dựng một cộng đồng nhà đầu tư thực thụ tại Việt Nam

Siêu an toàn

X1000 phân tích kĩ lưỡng và cẩn trọng, giúp nhà đầu tư đảm bảo an toàn vốn và thu lời thoả đáng

Siêu mạo hiểm

Dự án siêu mạo hiểm Đồng tiền chung & Tài sản số hậu Blockchain; thành công sẽ là một dự án để đời cho hậu thế người Việt

Triết lí đầu tư

Muốn có lợi nhuận gấp 10 thì phải luôn luôn có chiến lược bảo đảm an toàn vốn và có kiến thức chuyên môn tài chính cao cấp cũng như Master kiến thức tổng hợp về kinh tế và thị trường

Nhà đầu tư nói gì?

Cảm nhận của nhà đầu tư trong quá trình đồng hành cùng chúng tôi

Giới hạn đầu tư

Để tham gia chương trình đầu tư Siêu an toàn, bạn phải có ít nhất 500 triệu cho nhóm chính thức và 25 triệu cho nhóm dự bị. Để tham gia dự án siêu mạo hiểm bạn phải có đủ 2.200$

Nguyên tắc đầu tư

[NHÀ ĐẦU TƯ TỰ GIỮ TIỀN CỦA MÌNH]: X1000 bảo toàn vốn cho nhóm chính thức; đảm bảo tăng lợi nhuận lâu dài cho nhà đầu tư. Kiến thức trong quá trình đầu tư có thể công khai ra ngoài giúp đỡ cộng đồng.

Kiến thức đầu tư

Kiến thức thực tế trong quá trình đầu tư của X1000 hoặc bài dịch kiến thức chất lượng hoặc từ các nguồn được chọn lọc khác

Tài nguyên

Liên hệ

Đối tác