Chính sách bảo mật thông tin và miễn trừ trách nhiệm

Trang web

Trang web của chúng tôi là: https://x1000.vn.

1. Chính sách bảo mật thông tin

Thu thập thông tin

Trang web thu thập thông tin của người dùng từ việc đăng kí tài khoản nhận thông tin tại trang web của người dùng trên trang chủ, trên các trang con.

Khi nhận được sự đồng ý của người dùng khi bình luận (comment), ảnh Gravata của người dùng được hiện cùng với bình luận của người dùng.

Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập

+ Thông báo các tin tức, chương trình, các sự kiện có liên quan (e-mail marketing).

+ Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo đến cho người dùng.

Bảo mật thông tin

– Hiện tại NFTvietnam sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin của nhà cung cấp hosting để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

– NFTvietnam cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của người dùng với bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác. và chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ NFTVietnam.

Hủy nhận email từ NFTVietnam

Nếu người dùng không muốn nhận email từ NFTVietnam, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho quý khách hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua email và các phương tiện sẵn có khác.

Quyền của người dùng đối với thông tin cá nhân

Người dùng có quyền yêu cầu xóa thông tin về người dùng trên trang web NFTVietnam. Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên trang web được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu cho đến khi khách hàng gửi yêu cầu xóa thông tin tới NFTVietnam.

2. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bằng việc tick chọn đồng ý, bạn đồng ý với các điều khoản tuyên bố của NFTVietnam về miễn trừ trách nhiệm của NFTVietnam như sau.

Thông tin và tài liệu trên trang web này không cấu thành một lời đề nghị, cụ thể là một bản cáo bạch hoặc bất kỳ lời mời nào để xử lý, mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào hoặc cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc nghiên cứu đầu tư.
Mặc dù sự có sự chú ý đặc biệt dành cho nội dung của trang web này, không có bảo đảm, bảo hành hoặc đại diện, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra cho tính chính xác, đúng đắn hoặc đầy đủ của chúng. Bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web này có thể thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo trước.
Việc sử dụng thông tin có trên trang web này là rủi ro của riêng bạn. Đầu tư chịu rủi ro. Xin lưu ý rằng giá trị của bất kỳ khoản đầu tư nào có thể tăng hoặc giảm và hiệu quả hoạt động trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai và không được coi là như vậy trong bất cứ trường hợp nào.